Ponieważ jestem członkiem Stowarzyszenia Behawiorystów i Trenerów COAPE

obowiązują mnie standardy pracy, które zostały zaprezentowane na filmie:

Cena jednorazowej konsultacji : 150 zł /przelew na Fundacja Razem z psem/