bezpieczeństwo         komunikacja          współpraca